Svetové dni mládeže sa posúvajú o rok

Pre komplikácie spôsobené súčasnou zdravotnou krízou sa Cirkev rozhodla posunúť dve veľké medzinárodné cirkevné udalosti o jeden rok. Svetové stretnutie rodín, pôvodne naplánované na budúci rok v Ríme, bude vo Večnom meste až v júni 2022. Podobne aj Svetové dni mládeže v portugalskom Lisabone sa uskutočnia až v auguste 2023, o rok neskôr oproti pôvodnému termínu. Informoval o tom hovorca Svätej stolice Matteo Bruni v pondelok 20. apríla v nasledujúcom vyhlásení:

„Z dôvodu súčasnej zdravotnej situácie a jej dôsledkov na cestovanie a zhromažďovanie sa mladých ľudí a rodín, Svätý Otec, spolu s Dikastériom pre laikov, rodinu a život, považoval za potrebné posunúť o jeden rok najbližšie  Svetové stretnutie rodín, plánované v Ríme v júni 2021, a Svetové dni mládeže, plánované v Lisabone v auguste 2022, čiže na jún 2022 a na august 2023.

Prebrané z: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2020-04/o-jeden-rok-sa-posuva-svetove-stretnutie-rodin-v-rime-a-sdm-v-li.html

Odpustová Slávnosť Božieho milosrdenstva

Arcidiecézne centrum pre mládež spolu s Farnosťou Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP vás srdečne pozývajú sledovať online odpustovú Slávnosť Božieho milosrdenstva s posolstvom pre mladých v nedeľu 19. apríla 2020 na TV LUX.

 

 

 

Ježiš vstal z mŕtvych!

Fotka Rada pre mládež a univerzity.Nehľadel na okolnosti, nečakal kým bude všetko dobré. Dokončil plán našej spásy, lebo hľadel na naše srdcia. Je s nami teraz a bude aj potom.

Žehnáme Vám Božiu blízkosť, nech sa Božia prítomnosť cez Vás vylieva na mladých a všetkých okolo Vás.

 

ORATKO ONLINE

Fotka Oratko online.Otec Ondrej Chrvala a otec Matúš Reiner dostali špeciálne pozvanie na 35. svetový deň mládeže do online diskusie Oratko online. Diskutovali o rôznych témach ohľadne mladých vrátane našej Rady pre mládež. Celý záznam môžete nájsť na tomto odkaze.

 

 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 35. svetový deň mládeže

PosFotka Rada pre mládež a univerzity.lednú pôstnu nedeľu poznáme aj pod názvom Kvetná nedeľa. Na ňu pripadol aj 35. svetový deň mládeže, ku ktorému napísal svätý otec špeciálne posolstvo. Zvyčajne sa v tento deň slávia dni mládeže s miestnym biskupom, tieto však boli pre koronavírusovú epidémiu zrušené. Avšak koordinátori pre pastoráciu mládeže v strednej Európe sa rozhodli,že mladých spoja pomoocu celosvetovej modlitby. Bližšie info o nej nájdete na webe tkkbs.sk

 

Diecézy rušia stretnutia mladých s biskupmi počas kvetného víkendu

Pre pandémiu korona vírusu sa rušia všetky stretnutia mladých s biskupmi, ktoré sa mali uskutočniť počas Kvetného víkendu.

Zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS

Dňa 25.02.2020 sa udialo prvé tohtoročné Zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS (ďalej Rada). Stretnutie sa uskutočnilo v bratislavskej Rači v Diecéznom centre mládeže Vinica , ktorého sa zúčastnili zástupcovia diecéz a organizácií zaoberajúcich sa mládežou.  Na úvod sa prihovoril predseda Rady - otec biskup Tomáš Galis modlitbou a otec Juraj Karcol sa prihovoril duchovným zamyslením, kde sa venoval otázke: „Čo sa my učíme od Boha?"
Rada sa opäť odohrávala v 3 blokoch. V prvom bloku vyzval tajomník Rady spolupracovníkov do otvorenosti a pozval ich do hľadania odpovedí na otázky: Ako pomôcť mladému človeku k väčšej zakorenenosti a stabilite a ako motivovať mladého človeka vo väčšej úcte k eucharistii. V druhom bloku  sa venovali zhodnoteniu uplynulých aktivít. Zástupcovia Spišskej diecézy zhodnotili priebeh futsalového turnaja, ktorý sa odohral 16.11. v Rabči, Július Slovák predstavil priebeh uplynulej Godzone tour.
Koordinátori diecéz sa zamerali na pripravované stretnutia mládeže vo svojich diecézach a saleziáni na nadchádzajúcu pôstnu prípravu pre mladých Forty For You a letný festival Lumen, tradične organizovaný v Trnave.  V bloku pripravovaných aktivít sa venovali členovia Rady pozvaním  na 52. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti, ktorý sa uskutoční 13.- 20. septembra 2020. Stretnutie ukončil otec biskup Galis a poďakoval všetkým účastníkom za ich kreativitu.  Najbližšie zasadnutie Rady bude v máji v Pastoračnom centrum bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

Katechézy inšpirované Christus vivit

Všetkým mladým kresťanom s láskou napísal Svätý Otec František list. Týmto listom je dokument Christus Vivit, ktorý teraz bude spracovaný aj do katechéz. 

Členovia Rady pre mládež a univerzity pripravili súbor deviatich katechéz pre mladých inšpirovaných dokumentom pápeža Františka Christus Vivit - Ježiš žije. Ich obsahom budú jednotlivé kapitoly Christus vivit, ktoré sú spracované tak, aby slúžili ako podklad na stretko alebo vyučovaciu hodinu pre animátora či katechétu. 

Každý mesiac bude vydaná jedna katechéza. Zverejnenie prvej je naplánované na 18.november, čím sa tento projekt pripája k podujatiam realizovaným  v rámci Týždňa cirkvi pre mládež.

Katechézy budú k dispozícií na tomto odkaze.

 

 

 

Stretli sa opäť po roku

V dňoch 11.-12. novembra sa v diecéznom centre mládeže Archa v Bojničkách stretli zástupcovia pastorácie mládeže z krajín tzv. MEKT projektu: Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Bosny-Hercegoviny, Maďarska a Slovinska. Cieľom stretnutí je užšia vzájomná spolupráca pastorácie mládeže v regióne, výmena skúseností, vzájomná pomoc najmä počas medzinárodných udalostí v Európe a vo svete (najmä počas Svetových dní mládeže) a v neposlednom rade udržiavanie priateľských vzájomných vzťahov. 

V dňoch 11. - 12. novembra 2019 sa v Diecéznom centre mládeže Archa v Bojničkách stretli zástupcovia pastorácie mládeže z krajín tzv. MEKT projektu - Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Bosny-Hercegoviny, Maďarska a Slovinska. Slovensko zastupoval tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Matúš Reiner, bývalý tajomník Ondrej Chrvala a administrátorka Rady Monika Koláriková.

Cieľom stretnutí je užšia spolupráca pastorácie mládeže v regióne, výmena skúseností, vzájomná pomoc najmä počas medzinárodných udalostí v Európe a vo svete (najmä počas Svetových dní mládeže) a udržiavanie priateľských vzájomných vzťahov.

 

Na Sympózium o mladých v Krakove nechýbal ani zástupca zo Slovenska

Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) organizovala prípravné stretnutie na Sympózium o mladých, ktoré sa uskutoční budúci rok od 20.-23. októbra v Krakove. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval kňaz Ján Kulan, moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Celú správu zo stretnutia si viete prezrieť TU.