Zasadala Rada pre mládež a univerzity vo Važci

Členovia Rady pre mládež a univerzity KBS sa stretli v utorok 1. októbra na pracovnom stretnutí. Zasadnutie sa uskutočnilo v troch blokoch. V prvom bloku sa členovia Rady v skupinkách zamýšľali nad tým ako evanjelizovať mladých na periférií Cirkvi a prísť ku konkrétnym krokom ako vychádzať z vlastnej uzavretosti. V ďalších dvoch blokoch sa venovali hodnoteniu uplynulých aktivít a zároveň plánovaniu nasledujúcich. Celá správa zo zasadania je zverejnená TU.

 

 

Mení sa tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS

Od 1. júla 2019 sa stáva tajomníkom Rady pre mládež a univerzity otec Matúš Reiner, ktorý je kňazom Spišskej diecézy. O jeho voľbe rozhodol otec biskup Tomáš Galis, ktorý je predsedom Rady pre mládež a univerzity KBS. Vo funkcii strieda otca Ondreja Chrvalu, ktorý sa stal správcom farnosti Abrahám. Viac info v tlačovej správe: TU.

Medzinárodné fórum mládeže vo Vatikáne

Vo Vatikáne sa uskutočnilo medzinárodné fórum mládeže v dátume od 19. do 22. júna. Slovensko reprezentovali traja mladí - Ivan Petro, Elena Karasová a Viktória Žolnová. Viac o stretnutí píše tkkbs.sk.

 

 

Predstavili sme slovenský preklad posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit

Rada pre mládež a univerzity v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Kanet, n.o. dňa 26.6. 2019, v kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, predstavila slovenský preklad posynodálnej exhortácie Christus vivit. Plné znenie tlačovej správy TU

 

Zasadala Rada pre mládež a univerzity

V Diecéznom centre mládeže Vinica v Bratislave - Rači sa v utorok 11. júna 2019 konalo pracovné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS. Zasadnutie začalo úvodnou modlitbou žilinského biskupa a predsedu Rady Mons. Tomáša Galisa a povzbudením od kňaza Mareka Rojáka.V ďalšej časti stretnutia sa členovia Rady zamýšľali nad motiváciou mladých ľudí do služby na diecéznej úrovni a príprave ďalších krokov do tejto pastoračnej výzvy. Zasadnutie pokračovalo diskusiou, kde zástupcovia jednotlivých diecéz hodnotili uplynulé diecézne stretnutia mládeže, ktoré sa konali počas kvetných víkendov. Don Ján Holubčík zhodnotil priebeh festivalu Lumen, Soňa Valachová Godzone konferenciu, Pavol Hudák priblížil púte k pútnickému miestu blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Konštatovali, že počty mladých na týchto podujatiach narastajú. Záverečná časť sa niesla v príprave nadchádzajúcej konferencie o mládeži v Badíne. Konferencia s názvom: Predstavenie dokumentu Christus vivit sa uskutoční 26. júna 2019 v Kňazskom seminári v Badíne.Najbližšie Zasadanie Rady pre mládež a univerzity sa uskutoční 1. októbra 2019 vo Važci.

Zasadala Rada pre mládež a univerzity

V utorok 26. februára 2019 sa členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) stretli v Dvoriankach v Centre pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. Členmi rady sú zástupcovia jednotlivých diecéz a mládežníckych organizácií z celého Slovenska. Na prvom tohtoročnom stretnutí hodnotili posledné akcie a venovali sa príprave nových. Stretnutie úvodným zamyslením uviedol vzácny hosť, košický eparcha Milan Chautur. Následne celé zasadanie, ktoré  bolo  rozdelené do troch blokov, viedol tajomník Rady Ondrej Chrvala. V prvom bloku pracovali v skupinkách a venovali sa vízií Rady pre mládež a univerzity KBS. V ďalšom bode programu zhodnotili Týždeň Cirkvi pre mladých (futsalový turnaj, Godzone tour), Svetové dni mládeže v Paname. Tretí blok sa niesol v duchu príprav aktivít a činností, ktoré budú v blízkej budúcnosti - Diecézne stretnutia mládeže, Fórum mladých, Konferencia o mládeži. Zástupcovia diecéz a organizácií pozvali ostatných členov Rady na aktivity, ktoré plánujú organizovať. V závere otec biskup Galis poďakoval otcovi Ondrejovi Chrvalovi za jeho službu tajomníka a poprial mu veľa Božieho požehnania a milostí na jeho novom pôsobisku. Ďalšie stretnutia Rady sa uskutočnia v júni v Bratislave a v októbri vo Važci.

 Slováci odchádzajú z Panamy

Z Panamy odchádzajú Slováci, rozlúčil sa s nimi aj biskup Tomáš Galis

 

     Panama City 29. januára (TK KBS) Pondelkový deň bol posledným dňom Svetových dní mládeže (SDM), ktorí organizátori pridali, aby pútnici z celého sveta mali možnosť v pokoji odcestovať. Mnohí mladí Slováci už v priebehu nedele a skorých ranných hodín pondelka opustili hlavné mesto Panama City. „Po dohode so zástupcami farnosti môžeme zostať až do utorka ubytovaní v Kolégiu sv. Vincenta de Paul, kde boli slovenskí pútnici ubytovaní počas celých SDM. Celá správa na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190129024

Panama City 29. januára (TK KBS) Pondelkový deň bol posledným dňom Svetových dní mládeže (SDM), ktorí organizátori pridali, aby pútnici z celého sveta mali možnosť v pokoji odcestovať. Mnohí mladí Slováci už v priebehu nedele a skorých ranných hodín pondelka opustili hlavné mesto Panama City. „Po dohode so zástupcami farnosti môžeme zostať až do utorka ubytovaní v Kolégiu sv. Vincenta de Paul, kde boli slovenskí pútnici ubytovaní počas celých SDM. Viacerí pútnici sa vracajú domov, niektorí zostávajú v Paname a plánujú navštíviť okolité krajiny," uviedol kňaz Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

 

 

Panama City 29. januára (TK KBS) Pondelkový deň bol posledným dňom Svetových dní mládeže (SDM), ktorí organizátori pridali, aby pútnici z celého sveta mali možnosť v pokoji odcestovať. Mnohí mladí Slováci už v priebehu nedele a skorých ranných hodín pondelka opustili hlavné mesto Panama City. „Po dohode so zástupcami farnosti môžeme zostať až do utorka ubytovaní v Kolégiu sv. Vincenta de Paul, kde boli slovenskí pútnici ubytovaní počas celých SDM. Viacerí pútnici sa vracajú domov, niektorí zostávajú v Paname a plánujú navštíviť okolité krajiny," uviedol kňaz Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

 

Slováci putujú na Svetové dni mládeže v Paname

  Túto tému predstavuje Pavol Danko viď https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190116019

 

 

ARCHÍV